امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

تماس با ما



نشانی:

تهران- لویزان-خیابان شعبانلو - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شماره تماس :

9- 22970060 - 021 - داخلی 2218 آقای نورمحمدی

نمابر:

22970026 - 021

آدرس پست الکترونیکی:

Refah@srttu.edu

ورود پرسنل




نقشه راه های کشور

وضعیت آب و هوا

تعداد بازدید کنندگان 102144



تماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah@srttu.edu

تصاویر