امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

نظرات و پیشنهادات

 

ورود پرسنل

امور بیمه

فرم ها

بخشنامه ها

دفترچه بیمه

مراکز و بیمارستانهای طرف قرارداد

مدارک لازم پرونده خسارات بیمه تکمیلیفروشگاه اینترنتی اقساطی اتماجاذبه های گردشگری

تعداد بازدید کنندگانتماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah @ sru.ac.ir