امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

اخبار کانون بازنشستگان -13960723

اخبار کانون در سایت رفاهی ثبت خواهد شدسلام تور دو روزه باب سلیقه همه همکاران گرامی بازنش-13960718

ثبت نام تا ۹۶/۷/۲۰ لطفا با پیامک تعداد را اطلاع دهید


ورود پرسنلنقشه راه های کشور

وضعیت آب و هوا

تعداد بازدید کنندگان 102140تماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah@srttu.edu

تصاویر