امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

ثبت نام جهت خودرو -13960723

لطفا افرادی که در تاریخ های 12، 15 و 19 شهریور اقدام به ثبت نام کرده اند مجدد درخواست های خود را در سیستم وارد نمایند تا معرفی نامه آنها صادر گردد.با تشکر اداره رفاه کارکنان


ورود پرسنلنقشه راه های کشور

وضعیت آب و هوا

تعداد بازدید کنندگان 103538تماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah@srttu.edu

تصاویر