امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

تسهیلات ویژه خرید خودرو -13960615

چنانچه مایل به استفاده از این تسهیلات هستید پس از ورود به سیستم درخواست خود را ارسال کنید
ضمیمه pdf


ورود پرسنلنقشه راه های کشور

وضعیت آب و هوا

تعداد بازدید کنندگان 102146تماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah@srttu.edu

تصاویر