امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

شاپ کارت بانک ملت -13960830

جهت درخواست شاپ کارت وارد سیستم شده و درخواست را ارسال کنید


ورود پرسنلنقشه راه های کشور

وضعیت آب و هوا

تعداد بازدید کنندگان 105961

قابل توجه کسانیکه بن خرید کالا از تعاونی دریافت نکرده اند.لطفا جهت دریافت بن خود به تعاونی مصرف مراجعه نمایید


تماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah@srttu.edu

تصاویر