امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

آشنایی با تعاونرئیس اداره رفاه و تعاونآقای رحیم نور محمدی
داخلی: 2218
ایمیل:Refah@sru.ac.ir

شرح وظايف

•تامين وسايل و ایجاد امكانات رفاهي اساتيد و كاركنان دانشگاه (از قبيل فروشگاه تعاوني شركت تعاوني مسكن – صندوق قرض الحسنه و ... )
•بررسي و اظهار نظر درخصوص تقاضاهاي واصله از اساتيد و كاركنان در ارتباط با اعطاي وام ضروري، وام مسكن
•پيگيري كليه امور مربوط به رفاه اساتيد و كاركنان از طريق دانشگاه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و ساير واحدهاي ذيربط تا حصول نتيجه قطعي
•نظارت به امور مربوط به مهد كودك كاركنان و اساتيد
•انجام امور مربوط به تامين خدمات بيمه درماني تامين اجتماعي و بيمه دانا و تهيه دفترچه‌هاي درماني كاركنان دانشگاه
•توزيع عادلانه اجناس بين كاركنان ( بن غير نقدي- نقدي )
•محاسبه و تنظيم كمك‌هاي غيرنقدي ازقبيل حق عائله‌مندي، بن، خواربار، بليط اياب و ذهاب , . . .
•نظارت بر عملكرد واحدهاي خدماتي رفاهي دانشگاه، آرايشگاه، فروشگاه تعاوني مصرف، کفاشي، خياطي، انتشارات، عكاسي و بوفه
•تعيين ساليانه پيمانكاران واحدهاي رفاهي، كفاشي، عكاسي، انتشارات، بوفه، خياطي، آرايشگاه، استخر و سلف كاركنان و معرفي آنها به كارشناس امور قراردادها جهت انعقاد قرارداد
•نظارت و رسيدگي به امور مربوط به امورتعاوني‌ها
•انجام سایر امور محوله ازسوي مافوق در حیطه وظایف

ورود پرسنلامور بیمه

فرم ها

بخشنامه ها

دفترچه بیمه

مراکز و بیمارستانهای طرف قرارداد

مدارک لازم پرونده خسارات بیمه تکمیلیفروشگاه اینترنتی اقساطی اتماجاذبه های گردشگری

تعداد بازدید کنندگانتماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah @ sru.ac.ir