امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

اخبارثبت نام جهت خودرو -13960628

افرادی که در تاریخ های 12، 15 و 19 شهریور درخواست وام خود را ثبت نموده اند لطفا مجدد ثبت نام کنند ادامه...

تسهیلات ویژه خرید خودرو -13960615

جهت برخورداری از این تسهیلات پس از ورود به سیستم درخواست خود را ارسال کنید ادامه... ضمیمه pdf

شاپ کارت بانک ملت -13960615

جهت درخواست شاپ کارت وارد سیستم شده و درخواست را ارسال کنید ادامه...


ورود پرسنل


تعداد بازدید کنندگان 161تماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah@srttu.edu

تقویم

امور رفاهی